Forside

Italien bogen

Anmeldelser

Mellemøsten

Tidligere projekter

CV

Kontakt

Forige

Næste

Billederne i denne serie er taget i 2002-2003 hvor jeg var elev på Lofoten
Folkehøgskola. Det var her jeg begyndte at arbejde med hulkameraet.
Billederne er skridt på vejen i min udforskning af hvad hulkameraet kan rent
teknisk -og som æstestisk værktøj.